ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್.!

 

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಬಗ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ವಾಗಿಯೇ ಅದು ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲು ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್

ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಶೀಂಕ್, ಸ್ಟವ್, ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದಂತಹ ಕೊಳೆ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ.

ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಕ್ಲೆನ್ಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ
ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :- 9742333671 / 961177766

ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ನೋಡುವುದಾದರೆ :-
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

Leave a Comment