ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.! ನಿಮ್ಮಲ್ಲು ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯೇ.? ನೋಡಿ.!

 

1. ಪುರುಷರ ಹಣೆಯ ಭಾಗವು ಅಗಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಡುವಷ್ಟು ಅಗಲ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತವರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಂತವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಅಂದು ಕೊಂಡಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ

2. ಪುರುಷರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

3. ಪುರುಷರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಬೆವರು ಬಹಳ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುವುದು. ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರ ಬೆವರಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಂಧವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಚಂದನದ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆವರಿನ ದುರ್ಗಂಧ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

4. ಯಾವ ಪುರುಷರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಾಲಕ್ಯ ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರು ಸಹ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕಲೆಯು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

5. ಪುರುಷರ ಕಾಲಿನ ಎರಡನೆಯ ಬೆರಳು ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳು ಉಳಿದ ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪುರುಷರು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಸ್ವತಹ ಗಮನಿಸ ಬಹುದು ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹು ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Comment