ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.!

 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಕೇತಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವು ಅವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಕೇತಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಕೇತ ಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊ ಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದಲೂ ಯಾವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ ಯಾವ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.

1)ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು. ಹೌದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

2) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡವೂ ಒಣಗುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

3) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಶಾಂತಿ.
5. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿನಿಂದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರುವುದು. 6. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕುದಿಯು ವಾಗ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು.
7. ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ವಸ್ತು ಗಳು ಜಾರಿ ಹೋಗೋದು.
8. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಾದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
9. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜಗಳ ವಾಡುವುದು.

10. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬರಿಸುತ್ತದೆ.
11. ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು.
12. ಬಿಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ತಿಂದಿದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ತೊಳೆಯದೇ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಶ್ರದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Leave a Comment